de stichting

NIPW_H

Over de stichting

De Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) zijn in november 2014 voor het eerst georganiseerd. Het doel is om woningbezitters bewuster te maken van de risico’s op, en de nasleep van, een woninginbraak. De stichting wil iedereen stimuleren minstens één stap te zetten bij de inbraakpreventie van hun woning. De Nationale Inbraakpreventie Weken worden twee maal per jaar georganiseerd, in mei en november.

In de stichting zijn verschillende partners verenigd die de campagnes financieel en inhoudelijk mogelijk maken. Aan de stichting NIPW zijn als partner verbonden het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Verbond van Verzekeraars en Nemef (Assa Abloy).
De stichting NIPW werkt samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de landelijk coördinator woninginbraken van de politie en de stichting Het Beveiligingscentrum. We staan open voor allerlei vormen van samenwerking, als ons doel daardoor weer wat dichterbij kan komen.
Indien u geïnteresseerd bent om partner te worden van de stichting, komen wij graag met u in contact. De stichting is altijd op zoek naar instanties of bedrijven die zich bezig houden met inbraakpreventie en dit onderwerp, samen met de stichting, breder op de kaart willen zetten in Nederland.
De stichting bedankt al haar partners voor hun inzet en inbreng bij het realiseren van het gezamenlijke doel, namelijk de woningbezitter aanzetten om (telkens) minimaal één stap te zetten bij de inbraakpreventie van hun woning. Of dat nu met een strip, slot, lamp, alarm of kluis is.

Maak het inbrekers niet te makkelijk!