Woning is toch inbraakproof volgens meeste Nederlanders

‘Mijn huis is voldoende beveiligd tegen inbraak.’ Dat is de mening van bijna alle deelnemers (91%) aan het onderzoek van de stichting Nationale Inbraak Preventieweken (NIPW). Kijkend naar de sloten die men heeft, valt echter op dat 43% van de achterdeursloten van zodanige kwaliteit is, dat een inbreker er slechts een minuutje ‘werk’ aan heeft. En het merendeel van de inbraken (60%) vindt plaats via de achterdeur. Ook een voordeurslot met stevig beslag dat pas een jaar of zes geleden werd geplaatst, wordt met de inbraaktechnieken van nu binnen twee minuten uitgebroken. Regelmatig je beveiliging checken, blijft daarom noodzaak, want het inbrekersgilde zit ook niet stil. Coen Staal, voorzitter van de stichting NIPW hierover: “Je ziet een grote mate van schijnveiligheid bij de mensen. Men denkt een stevig slot te hebben en draait het keurig twee keer op slot, maar beseft niet dat het voor een inbreker een fluitje van een cent is om dit open te maken.” Om je veiligheid op tal van punten te controleren, heeft de stichting NIPW op www.inbraakmislukt.nl een InbraakPreventieCheck ontwikkeld, waarmee je aan de hand van foto’s kunt controleren hoe goed je daadwerkelijk beveiligd bent.

Dénken dat je voldoende maatregelen genomen hebt tegen inbraak, wil niet altijd zeggen dat je woning ook inbraakproof is. ‘Bij een inbraak nemen ze meer mee dan je spullen. Het doet zoveel met je vertrouwen in anderen en het gevoel van veiligheid in je eigen huis’, aldus een slachtoffer. Ruim een derde (36%) zegt voldoende maatregelen te hebben getroffen. Anderen noemen het installeren van een of meerdere voorzieningen om de woning veiliger te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van een aan de smartphone gekoppeld elektronisch alarm (19%), het monteren van anti-inbraakstrips (15%) of aan betere sloten op deuren (11%) en ramen (10%). Aan betere cilinders en dievenklauwen in ramen en deuren denkt 8% van de mensen en 16% zou graag een controle laten uitvoeren door een bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) aangesloten expert.
Kosten beveiliging spelen een grote rol
De kosten van inbraakbeveiliging van de woning spelen bij veel Nederlanders (54%) een grote rol. Hoewel een op de acht mensen aangeeft geen idee te hebben wat die kosten daadwerkelijk zijn, zegt ruim een kwart (26%) er niet voldoende geld voor te hebben; 14% heeft het er niet voor over. 16% geeft de voorkeur aan andersoortige verbeteringen of reparaties aan de woning. Ook worden geen tijd (12%), geen zin (8%) of niet weten hoe (7%) genoemd.

De keuze uit drie gratis beveiligingsmaatregelen (dus zonder rekening te hoeven houden met de kosten ervan), leidt tot onderstaande top vijf aan maatregelen:
1. een elektronisch alarm via smartphone 41%
2. inbraakstrips op deuren 27%
3. een elektronisch alarm via een alarmcentrale 27%
4. betere sloten op deuren 21%
5. (rol)luiken voor ramen 20%

Men denkt duur uit te zijn
Voor een gemiddelde woning bestaat kwalitatief goede en complete beveiliging uit goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren, anti-inbraakstrips en goede buitenverlichting. Deelnemers aan het onderzoek schatten de kosten hiervoor gemiddeld op € 1.161,-. Bedragen tussen de paar honderd en paar duizend euro worden genoemd. Bijna twee derde geeft aan deze kosten te hoog te vinden.
In werkelijkheid ligt het bedrag echter tussen de € 700,- en € 1.000,- dus ruim een kwart lager dan men inschat. “Bovendien”, zo zegt Staal, “kun je met enkele goed gekozen aanpassingen, zoals anti-kerntrek deurbeslag, anti-inbraakstrips en betere raamboompjes, al voor een paar honderd euro klaar zijn. Inbrekers zien immers al op afstand of inbreken een makkie wordt of niet; bij verwachte problemen gaan ze al snel een deur verder.” Ruim een derde die zegt dit (hogere) bedrag er wel voor over te hebben, doet dat om verschillende redenen, waaronder: ‘spullen die worden gestolen, kosten je meer’; ‘ik wil geen ongewenst bezoek’; ‘een veilig gevoel is mij dat wel waard’.
Aan het tweejaarlijks onderzoek van de NIPW namen 850 mensen tussen de 25 en 75 jaar oud deel. Bij 15% van de respondenten is in de afgelopen vijf jaar ingebroken of is daar een poging toe gedaan.